οργανωση

 

 

 

Το Ίδρυμα διευθύνει η Χιόνα Ξανθοπούλου-Schwarz.

Για το 2016, υπεύθυνος για τη μουσική είναι ο βιολιστής Masha Ilyashov και Alexis Kariskakis-Nastos, και υπεύθυνη για τις καλές τέχνες είναι η ιστορικός τέχνης Katerina Gregos.