Το Ίδρυμα

 

Το Ίδρυμα Schwarz (Schwarz Foundation) είναι ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου με βασικό λειτουργικό του στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Οι αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη, συνεχίζονται και απαιτούν αλλαγή σκέψης και φιλοσοφίας ζωής. Αφορμή για την ίδρυση του Ιδρύματος απετέλεσε η αναγκαιότητα έμπρακτης συνδρομής σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής σκέψης. Βασικό ρόλο διαδραμάτισε η πεποίθηση ότι η κατανόηση μιας βαθιάς και εδραιωμένης ιστορικής παράδοσης μπορεί να αποτελέσει σημαντική βοήθεια στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων και να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην θεμελίωση του καινούργιου.

Μέσω των προγραμμάτων του, το Ίδρυμα επιθυμεί να ενθαρρύνει και να στηρίξει τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ ανθρώπων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά στη δημιουργία μιας νέας Ευρώπης. Θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς αλλά και εγείροντας συζητήσεις και αναλύσεις, δίνεται η δυνατότητα για νέα πεδία διαλόγου αναφορικά με τη μελλοντική συνύπαρξη των εθνών.

Στόχος του Ιδρύματος είναι να συνεχίσει την πολιτιστική παράδοση στη Σάμο προσαρμόζοντάς την στα σύγχρονα δεδομένα –σε έναν τόπο που βιώνει την παραγωγική εξέλιξη, αντικατοπτρίζοντας σε μεταφορικό επίπεδο τα αντίληψη μιας νέας Ευρώπης.

Εδώ και έξι έτη, στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος βρίσκεται το πεδίο του Πολιτισμού. Ο διάλογος μέσω της Τέχνης και της Μουσικής επιτρέπει την αποδοχή και αντανάκλαση απέναντι στο «ξένο». Για τον λόγο αυτό, το Ίδρυμα αποφάσισε να ξεκινήσει την προσπάθεια σε αυτό τον τομέα στηρίζοντας ποικίλα προγράμματα. Μελλοντικά, ο διάλογος μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα πεδία, όπως η Ψυχανάλυση, η Φιλοσοφία, η Θεολογία και οι Φυσικές Επιστήμες.

 

 


Download an overview of the activities of the Schwarz Foundation here