Αναζήτηση
  Σχετικά με το Ίδρυμα

  Διεύθυνση

  Metzstraße 36

  81667 Munich

  Email


  info@schwarzfoundation.com

  Τηλέφωνο


  00 49 (0) 89 44 24 99 05

  Ίδρυμα Schwarz

  
Διεύθυνση

  Solonos 102
  106 80, Athens

  Email


  athens@schwarzfoundation.com

  Τηλέφωνο


  +30 210 3600786

  Γραφείο Ιδρύματος στην Αθήνα
  Το Ίδρυμα Schwarz είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διοργανώνει και υποστηρίζει δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ πολιτισμών και χωρών.AboutArt Space PythagorionSamos Young Artists FestivalΜουσικά Δωμάτια στη ΣάμοΕπικοινωνίαSupport
  • Instagram
  • Facebook
  El/De/En