Ομαδα

Γερμανία

Ιδρυτές

Dr. Kurt Schwarz και
Χιόνα Ξανθοπούλου-Schwarz

info@schwarzfoundation.com

Εκτελεστική διεύθυνση

Χιόνα Ξανθοπούλου-Schwarz
info@schwarzfoundation.com

Γραμματεία και Συντονισμός

Adelheid Michel
info@schwarzfoundation.com
+49-(0)89-44 24 99 05

Καλλιτεχνική διεύθυνση / Μουσική

Masha Ilyashov και Alexis Kariskakis-Nastos
info@samosfestival.com

Curator

Katerina Gregos

 

Επικοινωνία - ελληνικά ΜΜΕ
Zuma Communications, Αθήνα
info@zumacom.gr
 
 
Σχεδιασμός εντύπων
Daniel Schnitterbaum
daniel@schnitterbaum.de

 


  

a network of established change makers from different disciplines who come together to develop and implement innovative solutions to shape the Europe of tomorrow.