Ομαδα

Γερμανία

Ιδρυτές

Dr. Kurt Schwarz και
Χιόνα Ξανθοπούλου-Schwarz

info@schwarzfoundation.com

Εκτελεστική διεύθυνση

Χιόνα Ξανθοπούλου-Schwarz
info@schwarzfoundation.com

Γραμματεία και Συντονισμός

Adelheid von Soden
info@schwarzfoundation.com
+49-(0)89-44 24 99 05

Καλλιτεχνική διεύθυνση / Μουσική

Daniel Nodel
info@samosfestival.com

Curator

Katerina Gregos

Επικοινωνία - διεθνή ΜΜΕ

Goldmann Public Relations, Μόναχο

Επικοινωνία - ελληνικά ΜΜΕ

Zuma Communications, Αθήνα

 
Σχεδιασμός εντύπων
Daniel Schnitterbaum
daniel@schnitterbaum.de

 


The Schwarz Foundation is partner of Startupboat.eu,

a network of established change makers from different disciplines who come together to develop and implement innovative solutions to shape the Europe of tomorrow.